Přínosy a úskalí rodinných konstelací

Tímto textem se chci podělit o své dilema, zda pokračovat, či nepokračovat v pořádání rodinných konstelací. Tuto metodu považuji za efektivní, nicméně organizačně náročnou. Už opakovaně jsem se potýkal s nedostatečným počtem zájemců o workshop. Na druhé straně ti, kteří se přihlásili, o konstelace velmi stáli a byli zklamaní, když se nekonaly. Pragmatické já mi velí držet se individuálních k...
více

Účinnost konstelací potvrzují výzkumy

Systemické rodinné a firemní konstelace jsou výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů a osobní růst. Jedná se účinnou poradenskou, sebepoznávací metodu, která byla vyvinuta německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Konstelace pomáhají našemu osobnímu rozvoji zejména tím, že se zabývají našimi kořeny. Odhalují dynamiku rodinného systému tak...
více

Hněv

Foto Hněv
Jako téma druhé konstelační soboty v roce 2020 jsem zvolil hněv – emoci, kterou považujeme za „škodlivou“. Hláška postavy z filmu Woodyho Allena „Já se nikdy nehněvám, místo toho si nechám vyrůst nádor“ nás však nepřímo vybízí k tomu, abychom přehodnotili náš pohled na to, co je kladné a záporné v oblasti našich emocí. Přirozené projevy emocí (zejména takových, jako je ...
více

Temné stránky duše

Temná stránka duše
Temné stránky duše Každý workshop sobotních systemických konstelací jsem se v roce 2020 rozhodl obohatit o nějaké ústřední téma. Neznamená to, že by tím měla být nutně determinována zadání jednotlivých klientů. Každý si přinese své zadání, jak jste byli na mých workshopech zvyklí. Na jeho základě postavíme konstelaci, která umožní náhled (nadhled) na aktuální životní situaci. Ústřední téma k...
více

Jak vystoupit z patologického vztahu?

Jako další příspěvek pro seznámení s tím, jak fungují systemické konstelace jsem zvolil prakticky neupravený feedback klientky. Nádherně ukazuje jednu vynikající schopnost konstelací. A totiž to, že si můžete odnést i odpověď na otázku, kterou jste na vědomé úrovni ani nepoložili. Co jsem žila V době, kdy jsem se poprvé účastnila konstelačního workshopu, jsem žila dlouhodobě v partners...
více

Konečně jsem se vyrovnala s danou situací

(konkrétní rodinná konstelace z pohledu klientky) Na konstelace jsem se vypravila z čisté zvědavosti. Říkala jsem si, že se nebudu ničeho účastnit a že se jen podívám, co to je metodu. Složení lidí účastnících se semináře u Pavla Sudíka v Hampsonu bylo různé ať už věkově, kvalifikačně, nebo zkušeností s konstelací - někdo nováček a někdo už po několikáté.Při průběhu konstelací jiných jsem žasl...
více

Systemické konstelace v praxi

Při své práci s klienty používám řadu nástrojů, které jsem se učil jak od hlav vzdělaných slovutnými universitami, tak těch, které učila sama matka džungle. Z pohledu úspěšnosti práce s klientem není použitý nástroj dle mého soudu příliš relevantní. K pozitivnímu posunu v životě klienta může být  sice podmínkou velmi potřebnou a užitečnou, ale nikoliv postačující. Žádná metoda sama o sobě ni...
více