Home / Kdo jsme

Kdo jsme

Pavel Sudík

Konstelace vede Pavel Sudík, který se vedení systemických konstelací učil u předního odborníka na konstelace Bahgata Johanna Zeilhofera v Institutu rodinných konstelací. Při své práci s klienty využívá více než třicetileté zkušenosti z oblasti motivace a dlouhou praxi profesionálního kouče (je držitelem mezinárodní certifikace pro metodologii koučování podle pravidel mozku – Results Coaching, Austrálie). Absolvoval čtyřletý výcvik ericksonovské hypnoterapie (akreditováno psychiatrickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Ve své praxi zužitkovává znalosti systemického neuro-lingvistického programování (NLP), které studoval na NLP akademii Erickson College Vancouver. Je žákem slavného amazonského šamana Dona Guillermo, jehož znalosti a léčitelské schopnosti již léta využívá španělská Královská akademie věd. Miluje takové věci jako chodit po žhavém uhlí bosou nohou – firewalk je jeho vášeň a věnuje se jí mnoho let. Jako první (a patrně jediný) v České republice má certifikaci amerického Firewalking Institute of Research and Education. Je zakladatelem Institutu pro zrychlené učení Hampson.

Institut pro zrychlené učení Hampson

Pavel a Iva Sudílkovi jsou zakladatelé jedné z prvních soukromých firem na poli mimoškolního vzdělávání v České republice. Hampson institut byl založen již v listopadu 1989, o tři roky později transformován na obchodní společnost a pojmenován na počest paní Dorothy Hampson z Kanady, která zde působila jako lektor a poradce v letech 1991 – 1993.

Hampson se specializuje zejména na velmi intenzívní kurzy angličtiny. Hampson metoda zrychleného učení je založena zejména na tvořivém a aktivním rozvoji praktických dovedností.

Hampson působí v Mladé Boleslavi, kde má v centru města pod jednou střechou sídlo společnosti, specializované učebny pro velmi intenzivní výuku dospělých, učebny pro každou věkovou kategorii dětí i relaxační místnost se zařízením pro audiovizuální stimulaci.

Ptýrově, malé vesnici poblíž Mladé Boleslavi, vlastní areál zemědělské usedlosti (statek z patnáctého století), který byl přestavěn na Institut pro zrychlené učení Hampson. Zde se pořádají zejména velmi intenzivní internátní kurzy angličtiny.

Nahoru