Home / Mějte informace jako první

Mějte informace jako první

Vyžádejte si jednoduše náš newsletter

Dozvíte se jako první o termínech a novinkách. A nepropásnete zprávy o zvýhodnění a bonusech. Jediným povinnými údaji k vyplnění je oslovení a e-mail. Do oslovení zadávejte prosím v pátém pádu jak chcete být oslovováni (například „Petře“, „Alenko“, „Pane Nováku“). Odběr newsletteru lze kdykoliv jednoduše zrušit.

Stisknutím tlačítka ODEBÍRAT uděluji firmě Hampson CS s.r.o. (dále školitel) souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele. Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Nahoru