Home / Blog / Temné stránky duše

Temné stránky duše

Temné stránky duše

Každý workshop sobotních systemických konstelací jsem se v roce 2020 rozhodl obohatit o nějaké ústřední téma. Neznamená to, že by tím měla být nutně determinována zadání jednotlivých klientů. Každý si přinese své zadání, jak jste byli na mých workshopech zvyklí. Na jeho základě postavíme konstelaci, která umožní náhled (nadhled) na aktuální životní situaci. Ústřední téma každého workshopu by mělo sloužit jednak jako určitý light motiv a zejména jako inspirace pro formulaci svého záměru, s kterým do konstelace a tím i do své pozitivní životní změny půjdete.

Tématem první konstelační soboty 15. února bude temné stránka duše. Tedy to co je naší nedílnou součástí, ale co máme hluboce schované, často i sami před sebou. Tyto části naši psychiky, kterým nedovolujeme spatřit světlo světa nám pak často ze svého žaláře komplikují život. Konstelace umožňují na tyto součásti naší duše nahlédnout, seznámit se s nimi a často i pochopit odkud k nám přišly. Moje zkušenosti ukazují, že se vyplatí dát si práci s tím, abychom akceptovali veškeré součásti nás samých a naučili se s nimi žit.

Temné stránky duše často vystupují a prostupují celou rodovou linií a předávají se jako neviditelný štafetový kolík z generace na generaci. Co nebylo zdravě a správně zpracováno v jedné generaci, bude předáno generaci další. Koncepce viny ztrácí opodstatnění, když si uvědomíme, jak je často tajemná energie předávána napříč generacemi.

K přerušení řetězu nevědomého mezigeneračního předávání temných stránek duše dochází tím, že na tento stín pohlédneme a tím zlomíme jeho kouzlo. Systemické konstelace se k tomu prohlédnutí jeví být naprosto ideální metodou.

1 thoughts on “Temné stránky duše

  1. Jen tichoučká poznámka: Leitmotiv je slovo převzaté z němčiny, které doslova znamená „hlavní motiv“. V hudební terminologii se leitmotiv používá k označení hudební myšlenky charakterizující určitou představu či postavu. Výraz se používá i v literatuře a v přeneseném slova smyslu také k obecnému označení hlavní myšlenky nějakého jednání.6. 12. 2007
    proofreading.cz › cestina-pod-lupou › leitmotiv-nikoli-lightmotiv
    Leitmotiv, nikoli lightmotiv – Proofreading.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru