Home / Blog / Hněv

Hněv

Jako téma druhé konstelační soboty v roce 2020 jsem zvolil hněv – emoci, kterou považujeme za „škodlivou“. Hláška postavy z filmu Woodyho Allena „Já se nikdy nehněvám, místo toho si nechám vyrůst nádor“ nás však nepřímo vybízí k tomu, abychom přehodnotili náš pohled na to, co je kladné a záporné v oblasti našich emocí.

Přirozené projevy emocí (zejména takových, jako je hněv, které jsou považovány za negativní) jsou často blokovány již v dětství, povětšinou nevědomě. Zdravě projevovaný hněv je jak pravidelně a zlehka ucházející pára z papiňáku. Pokud máme se svým hněvem něco v nepořádku, tak buď pára vůbec neodfukuje a pak vyletí pojistným ventilem (případ vzteklounů a agresorů), nebo (když nefunguje ani pojistný ventil) dojde k destrukci celého papiňáku, přičemž se poničí i vše kolem. Výbuchy a potlačování jsou dvě strany téže mince a vždy končí destrukcí, ať už je směřována vně anebo dovnitř.

Statistiky psychoterapeutů dokládají, že ve všech případech lidí, kteří hněv potlačují zcela, nebo u nichž se chronické potlačování střídá s výbuchy vzteku, figuruje v jejich dětství rodič, který nebyl schopný správně přijímat přirozený a zdravý hněv dítěte (zdroj Dr. Gabor Mate). Jak už to tak z konstelací známe, tak i tato „porucha“ prostupuje celou rodovou linií a předává se jako neviditelný štafetový kolík z generace na generaci. Co nebylo zdravě a správně zpracováno v jedné generaci, bude předáno generaci další. Koncepce viny ztrácí opodstatnění, když si uvědomíme, jak je často tajemná energie předávána napříč generacemi. Svojí ochotou a připraveností něco ve svém životě změnit, máme moc přerušit tento řetěz a vykonat tak něco záslužného nejen pro sebe, ale i pro generace, které přijdou za mnou. Systemické konstelace se k nastartování takové změny jeví být naprosto ideální metodou.

Témata konstelačních sobot neslouží k tomu, aby předznamenávala konstelace jednotlivých klientů. Každý si přinese své zadání, jak jste byli na mých workshopech zvyklí (bez ohledu na téma). Na jeho základě postavíme konstelaci, která umožní náhled (nadhled) na aktuální životní situaci. Ústřední téma každého workshopu by mělo sloužit jednak jako určitý light motiv a zejména jako inspirace pro formulaci svého záměru, s kterým do konstelace a tím i do své pozitivní životní změny půjdete.

Tlačítko PŘIHLÁSIT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nahoru