Home / Event / Sobotní konstelace – 4. 11. 2023

Sobotní konstelace – 4. 11. 2023

Nov
4

Jednodenní sobotní konstelace v Hampsonu v Mladé Boleslavi vám můžou pomoci najít pevný základ pro nový směr ve svém životě? Jsou výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů a osobní růst. Na rozdíl od rodinné terapie konstelační přístup nevyžaduje přítomnost celé rodiny. Přijďte si zrušit energetické bloky, které vám brání žít plnohodnotný a šťastný život.

Rodinné konstelace jsou poradenskou, sebepoznávací metodou vyvinutou německým psychiatrem Bertem Hellingerem koncem minulého století. Hellinger pozoroval, že mnozí z nás podvědomě na sebe berou destruktivní rodinné vzory jakými jsou úzkosti, deprese, hněv, pocity viny, osamělost, alkoholismus a dokonce i nemoci.

Konstelace se účastní vždy skupina lidí, z nich každý si postupně staví konstelaci svojí rodiny, přičemž jednotlivé členy zastupují vybraní účastníci sezení. Ostatní členové rodiny se konstelace fyzicky nemusí účastnit, konstelace nám přesto umožní uvědomit si pozadí a příčiny našich vztahů, byť jsou zasunuté hluboko v nevědomí.

Rodinné konstelace nám názorně ukazují, jak jsme propojeni a ovlivněni osudy dalších členů naší rodiny (včetně našich předků). Umožňují nám nahlédnout do přítomnosti a minulosti, která nám mohla být doposud skryta. Psychické síly, sahající mnoho generací zpět, jsou při rodinných konstelacích uvolněny a vyneseny na povrch. Díky tomu dochází často k pozitivním změnám nejen u klienta (účastníka sezení), ale u celého rodinného systému. Máte jedinečnou šanci vyřešit nedorozumění a bloky v rodinných, partnerských a jiných vztazích. Odhalte důvody pro fyzické a emocionální utrpení a přijměte kroky k vlastnímu uzdravení.

Konstelace pomáhají našemu osobnímu rozvoji zejména tím, že se zabývají našimi kořeny. Odhalují dynamiku rodinného systému takovým způsobem, že s ní lze následně pracovat a využít k odstranění potíží, resp. k osobnímu růstu. Lze je však využít analogickým způsobem i v oblasti podnikového poradenství a aplikovat na vztahy firemního systému.

Konstelace vede Pavel Sudík, který se vedení systemických konstelací učil u předního odborníka na konstelace Bahgata Johanna Zeilhofera v Institutu rodinných konstelací. Při své práci s klienty využívá více než dvacetileté zkušenosti z oblasti motivace a dlouhou praxi profesionálního kouče (je držitelem mezinárodní certifikace pro metodologii koučování podle pravidel mozku – Results Coaching, Austrálie). Absolvoval čtyřletý výcvik ericksonovské hypnoterapie (akreditováno psychiatrickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Ve své praxi zužitkovává znalosti systemického neuro-lingvistického programování (NLP), které studoval na NLP akademii Erickson College Vancouver. Je žákem slavného amazonského šamana Dona Guillermo, jehož znalosti a léčitelské schopnosti již léta využívá španělská Královská akademie věd. Miluje takové věci jako chodit po žhavém uhlí bosou nohou – firewalk je jeho vášeň a věnuje se jí řadu let. Jako první (a patrně jediný) v České republice má certifikaci amerického Firewalking Institute of Research and Education. Je zakladatelem Institutu pro zrychlené učení Hampson.

Rezervovat si rodinné konstelace

Jednodenní workshop se koná v Hampsonu v Mladé Boleslavi od 9.00 do 18.00 hodin. Vložné je 800,- Kč (z toho 400 Kč nevratná záloha). Příplatek za prioritní postavení vlastní konstelace je 400,- Kč. Těm, kteří si nemohou vložné dovolit poskytujeme slevu. Rezervace místa předem je nutná.

Rezervujte si místo okamžitě zde.
Můžete učinit objednávku také telefonicky na (+420) 326 732 732, nebo e-mailem na konstelace@hampson.cz.

Nahoru